Maica Teodosia Lațcu
Pentru Tine Doamne

Am trimis departe gândurile mele,
Să-şi desfacă-n larguri albele vintrele,
Să plutească-n zarea negrului ocean,
Unde creşte vie floarea de mărgean.
Unde-n ape lucii, grele ca cleştarul,
Sub zăvor de taină, stă mărgăritarul.
Sunt în larg ostroave verzi şi desfătate,
Unde cresc în codri lemne aromate,
Şi în ape negre se răsfrâng palmieri,
Adâncindu-şi vârful în celălalt cer.

Gândurile mele le-am trimis departe,
Dar din zarea largă s-au întors deşarte..
N-au adus nici perle limpezi, nici mărgean,
Şi nici roduri rare de peste ocean.
Gândurile mele s-au întors în port,
Triste, goale, negre, un convoi de mort.
Cu vintrele rupte s-au întors sfărmate,
Fără-ncărcătură grea de aromate...
Spre ostrovul tainic, dincolo de zări,
Gândurile mele au plutit pe mări,
Au plutit departe, nopţi şi zile-n rând,
Un ostrov de taină veşnic căutând.

S-a întors în mine gândul istovit,
Dar, ostrovul tainic nu l-au mai găsit...

(Zorica Lațcu - Poezii, ediția a II-a, Editura Sophia, București, 2008, p. 128)