Maica Teodosia Lațcu
Pentru Tine Doamne

Iubirea mea şi singurul meu dor,
Tu, flacără de-argint, cu raze blânde;
Tu, pâine coaptă-n tainicul cuptor
Merinde pentru suflete flămânde;
Ciorchinul greu cu bobul luminos,
Şi spic crescut în tarina cea vie;
Potir ales, umplut cu vin spumos,
Iisuse Doamne, milostiv fii mie!

Durerea mea şi dulcele meu chin,
Tu, mieluşel în vizuini de fiare;
Dulceaţă revărsată din pelin
Mărgăritar al apelor amare;
Tu, desfătarea Crucii în ascuns,
Tu, sfânta neputinţelor tărie;
Dorinţa, ţinta mea de neajuns,
Iisuse Doamne, milostiv fii mie!

Podoaba mea, izvor de frumuseţi,
Tu, haina mea de raze mătăsoase,
Cunună scumpă cu sclipiri de preţ,
Tu, cântecul cu vorbe luminoase;
Tămâia care arde spre jertfiri,
Tu candelă de aur şi făclie;
Tu floarea linei mele stihuiri,
Iisuse Doamne, milostiv fii mie!

Prietene şi mire prea iubit,
Tu, mâna bună şi mângâietoare;
Dă Tu odihnă trupului trudit,
Şi sufletului ars îi dă răcoare;
Întinde braţul tămăduitor;
Să-mi vindeci Bune, inima pustie;
Tu, Cel ce Eşti toate tuturor,
Iisuse Doamne, milostiv fii mie!

(Zorica Lațcu - Poezii, ediția a II-a, Editura Sophia, București, 2008, p. 19)